”ADVANCE CIRCULAR – Linking Tourism Industry with VET to embrace circularity” (ro. ADVANCE CIRCULAR – Conectarea industriei turismului cu domeniul educației vocaționale și al formării profesionale (en. VET – Vocational Education and Training) pentru susținerea economiei circulare) este un proiect transnațional coordonat de INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN TURISM (România).

Proiectul are o durată de 2 ani și se va derula în perioada 01.10.2023-30.09.2025.

SCOPUL PROIECTULUI: promovarea unor abordări și instrumente circulare inovatoare în sectorul turismului și în alte domenii conexe prin cooperare transnațională și transfer de cunoștințe prin corelarea educației și formării profesionale cu acest sector.

OBIECTIVE:

O1. Creșterea înțelegerii modului în care Economia Circulară (EC) influențează industria turismului & domeniul VET (en. Vocational Education and Training) în ceea ce privește formarea profesională și competențele, prin intermediul a 2 analize care să reunească instituții și companii din domeniul VET din 4 țări în cel puțin 8 luni din durata proiectului.

O2. Îmbunătățirea capacităților organizațiilor & practicienilor prin 3 instrumente inovatoare & digitale care să sprijine industria turismului & VET să acționeze în domeniul EC, în 4 țări/la nivelul UE pe toată durata proiectului.

O3. Dezvoltarea a cel puțin 5 contexte de învățare aplicative (transnaționale & naționale) pentru experții în turism &VET pe baza Design Thinking, în 4 țări/la nivel european.

O4. Creșterea conștientizării și a capacității de a exploata rezultatele proiectului în 5 organizații partenere/în contextul lor extern în 4 țări/la nivel european pe parcursul a 24 de luni.

REZULTATE TANGIBLE :

A) 2 analize pentru  maparea contextului și crearea de conexiuni:

a. „Suntem pregătiți pentru circularitate?”;

b. „Competențe pentru tranziția ecologică și circulară”

B) 3 instrumente inovatoare care sprijină industria turismului & VET să acționeze în economia circulară:

– Orientări: „Economia circulară Trecerea de la teorie la practică”

– Taxonomia competențelor

– Set de carduri digitale bazate pe ceea ce sunt cei 5 R ai EC (en. Rethink, Redesign, Reduce, Reuse, Recycle)

C) Contexte de învățare aplicative pentru experții în turism și educație și formare profesională bazate pe Design Thinking:

– Pachet de formare cu 5 module + o secțiune specială „Instrumente digitale de autoînvățare”.

– 1 Program de formare transnațional: „Tourism & VET in tourism advancing circular-exploring the possibilities” + 4 sesiuni naționale de formare națională pentru un mix echilibrat între experți din instituții în domeniul VET & reprezentanți ai companiilor & alte organizații din industria turismului/domenii conexe. Aceștia obțin o imagine de ansamblu și o înțelegere potențial nouă a EC & vor explora noi modele circulare despre cum să transforme provocările în posibilități folosind Design Thinking.

Consortiu este format din:

– INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN TURISM, România, lider de proiect

– Centrul de pregătire superioară din Europa de Sud, CESUR (Centro Superior de Formación Europa Sur), Spain.

– Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială din România, (Association of Consultants and Experts on Social Economy Romania, ACE-ES, Romania).

– Asociația Bulgară pentru Turism Alternativ, Bulgaria (Bulgarian Alternative  Tourism Association, BAAT),

– Institutul pentru consultanță în proiecte, cercetare și dezvoltare de soluții aprofundate, Slovenia (E-ZAVOD, ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH RESITEV)

Pentru mai multe informații, vă rugăm  să accesați: https://incdt.ro/advance-circular-conectarea-industriei-turismului-cu-domeniul-educatiei-vocationale-si-al-formarii-profesionale  

Util: