Continuam preentarea legislatiei turismului in a treia tara: Ungaria. Sarcinile statului privind devoltarea zonelor turistice, precum si armonizarea si respectarea legislatiei Uniunii Europene, sunt reglementate de Legea 156/2016.

In preambulul legii se specifica scopul concret al acestei legi :

„Pentru a face planificarea si implementarea profesionala a dezvoltarilor turistice, finantate cu sprijinul Uniunii Europene sau din bugetul central, mai rapida si mai uniforma, folosind mai eficent resursele disponibile, mai ales avand in vedere rolul proeminent al turismului in economia nationala”

Ce este important la aceasta lege, pe langa acuratetea si logica ei, declararea :

„ rolului proeminent al turismului in economia nationala”.

Patronatul National al Agentiilor de Turism a fost implicat in realizarea de partea maghiara a unor a unor actiuni in Romania, finantarea fiind asigurata din fonduri ale Uniunii Europene :

 • Participarea la Targul de Turism – Bucuresti, in februarie 2020 , prin OTP TRAVEL si a dnei Eniko Levay,a unei delegatii reprezentand :

1.TERMAL—HEALT INDUSTRIAL ASSOCIATION

2.HUNGARIAN SPORT AND LIFESTYLE.

Aceasta delegatie a organizat si un Workshop,in data de 21,02.2020 . Finantarea deplasarii ,cazarii si a Worksop-ului a fost asigurata din bani europeni, in cadrul proiectului GINOP 1,3.2-15-2016 -00011

 • Participarea, in data de 15.12,2021 a P.N.A.T la seminarul online organizat de HUNGARIAN TOURISM AGENCY , care a avut ca tema:

„Europa Centrala si Romania”.Aceasta actiune tot din bani europeni obtinuti de partea maghiara.

 • Suntem in discutii cu dna Eniko Levay, ca impreuna cu HUNGARIAN TOURISM AGENCY, realizarea unui infotrip in anul 2022 . Aceasta actiune tot pe finantare europeana.In momentul definitivarii actiunii o sa va informam imediat.

DECI SE POATE ! ALTII DE CE POT?

P.S. Consideram ca este interesant,chiar important ,ca fiecare sa citeasca aceasta lege in integralitatea ei ,atasam traducerea completa.

 

2016 CLVI. lege

privind sarcinile statului de dezvoltare a zonelor turistice  * 

Pentru a face planificarea și implementarea profesională a dezvoltărilor turistice finanțate din sprijinul Uniunii Europene sau din bugetul central mai rapidă și mai uniformă, folosind mai eficient resursele disponibile, mai ales având în vedere rolul proeminent al turismului în economia nationala, Parlamentul face urmatoarea lege:

CAPITOLUL I.

DEZVOLTAREA TURISMULUI

1 Domeniul de aplicare

 • Domeniul de aplicare al prezentei legi se aplică dezvoltărilor turistice realizate cu ajutorul sprijinului bugetar oferit din subsistemul central al finanțelor publice și din fondurile Uniunii Europene, precum și furnizorilor de cazare și persoanelor care utilizează împreună cu acești servicii de cazare, de catering. operatori de afaceri și se referă la persoanele care utilizează serviciile întreprinderii de catering, precum și operatorii obiectivului turistic, persoanele care vizitează și utilizează obiectivul turistic.
 1. Dispoziții interpretative
 • 2În sensul prezentei legi:
 1. investiții prioritare în turism de stat: dezvoltarea turismuluiîn cadrul imobilelor 100% proprietate de stat din zona turistică, pentru care există interes național;
 2. zonă de dezvoltare turistică prioritară:o zonă turistică care poate fi integrată în ea ca urmare a unor dezvoltări de semnificație deosebită sau vizată din punct de vedere al turismului receptiv, prin urmare dezvoltarea sa națională prezintă un interes concentrat;
 3. dezvoltare turistică:orice intervenție care vizează extinderea sau îmbunătățirea capacității fiecărui element al ofertei turistice (în special cazare, ospitalitate, alte servicii turistice, evenimente care atrag atracții turistice, infrastructură care susține traficul și rezidența turistică), facilitarea accesului pe piață are drept scop direct la aceasta sau contribuie indirect la aceasta;
 4. zonă turistică (destinație):o parte a zonei definibilă geografic, identificabilă, care poate fi afișată ca zonă unică de primire pe piața de aprovizionare turistică, sunt elemente aferente din punct de vedere al valorilor de mediu construite, geografice naturale sau culturale, deci naționale. interes;
 5.  alte bunuri imobiliare de stat sau cu semnificație turistică deosebită: o proprietate sau proprietate 100% proprietate a statului, a cărei utilizare în scop de dezvoltare turistică are o importanță deosebită, datorită amplasării și naturii sale se pretează a fi loc. pentru dezvoltarea turismului, sau nu este exclus prin lege, contract sau alt acord, dar nu este afectat de o investiție publică majoră în turism;  * 
 6.  imobiliare: imobile, părți imobiliare, parte imobiliară și cotă imobiliară;
 7.  atracție turistică: atracție naturală sau artificială sau zonă geografică utilizată și exploatată în scop turistic, care are experiență, agrement, servicii de călătorie, o gamă de oferte sau o funcție de divertisment pentru vizitatori;
 8.  operator al unui obiectiv turistic : chiriaș, proprietar, întreținător sau operator al unui obiectiv turistic;
 9.  aşezare de importanţă deosebită pentru turism: aşezare în care se află cel puţin o atracţie turistică de însemnătate naţională sau internaţională şi care poate fi făcută în aceasta ca urmare a unor dezvoltări de importanţă deosebită sau vizate din punct de vedere al turismului receptiv;
 10.  afaceri de catering: tipurile de afaceri de catering definite în Hotărârea Guvernului privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale, unde CLXIV. să se angajeze în activități de ospitalitate în conformitate cu secțiunea 2 (30) din lege;
 11.  operator de catering: chiriașul sau proprietarul magazinului de catering.
 12. Planificarea dezvoltărilor turistice
 • 3.(1) Unitatea de bază pentru planificarea dezvoltărilor turistice este zona turistică.

(2) Desemnarea ca zonă turistică are ca scop determinarea cadrului de planificare a dezvoltărilor turistice uniforme care vizează creșterea atractivității turistice a zonei geografice date.

(3) Scopul dezvoltării zonei turistice este zona

 1. a)îmbunătățirea numărului de vizitatori în scopuri turistice, creșterea numărului de vizitatori;
 2. b)consolidarea rolului său în oferta turistică,

păstrându-și caracterul natural, peisagistic și cultural unic, fără a compromite durabilitatea mediului.

(4) Este responsabilitatea statului

 1. a)dezvoltarea obiectivelor politicii și a liniilor directoare pentru dezvoltarea turismului;
 2. b)planificarea profesională a dezvoltării turismului în zona turistică, coordonarea profesională a implementării în interiorul și între zona turistică, și

(c) să definească, să planifice și să coordoneze în mod profesional infrastructura regională și locală care asigură accesul la zona turistică, protecția patrimoniului cultural, protecția mediului construit și natural și sustenabilitatea socială și de mediu a turismului în cadrul și între fiecare; zona turistică; capacitățile și sarcinile turistice necesare activităților de marketing legate de turism și coordonarea profesională a implementării acestora;

 1. d) implementarea, întreținerea și utilizarea investițiilor prioritare în turism de stat, facilități înființate în cursul investițiilor prioritare în turism de stat, precum și alte imobile și proprietăți de stat de importanță turistică cheie.

(5)  *  Statul îndeplinește sarcinile prevăzute la alin. (4) prin intermediul Agenției Maghiare de Turism SRL, cu condiția ca sarcinile prevăzute la alin. (4) lit. d) ale Agenției Maghiare de Turism SRL (în continuare: Decret) prin societăți în sensul Secțiunii 4 (1) și (1a).

 1. CAPITOL

INVESTIȚII PRIORITARE DE STAT ÎN TURISM

 1. Numirea unui mandatar

Secţiunea 4 (1)  *  Guvernul

(a) implementarea investițiilor publice prioritare în turism, precum și dezvoltarea altor bunuri imobiliare publice de importanță turistică deosebită și

 1. b)exploatarea, întreținerea și utilizarea altor bunuri imobiliare, proprietăți și dotări de stat create în cadrul investițiilor prioritare în turism de stat;

dispune înființarea de societăți nonprofit 100% de stat în acest scop.

1a.  *  Poate îndeplini sarcinile menționate la alineatul (1).

 1. a)Agenția Maghiară de Turism Ltd. sau

(b) o întreprindere 100% deținută de stat care:

 1. ba)Agenția Maghiară de Turism Zrt.

(bb) ministrul responsabil cu turismul sau

(bc) ministrul responsabil cu protecția patrimoniului cultural

este în proprietatea sa.

(2) În societățile menționate la alin.(1), ministrul responsabil cu supravegherea bunurilor statului numește titularul drepturilor și obligațiilor de proprietate asupra cotei de stat în societate.

(3)  *  Se stabilește de Guvern printr-un decret

(a) proprietăți imobiliare deținute în proporție de 100% de stat în fiecare zonă turistică, indicate printr-un număr topografic și

 1. b)alte imobile publice și proprietăți de importanță turistică deosebită,

ca domeniu necesar pentru îndeplinirea unei sarcini publice, pentru care titularul drepturilor de proprietate este gratuit pentru o perioadă de 30 de ani pentru a îndeplini o sarcină publică în conformitate cu secțiunea 3 alineatul (4) litera ( d) , cu excepția cazului în care proprietarul și mandatarul, sub rezerva unei perioade de timp rezonabile necesare pentru întreținerea și utilizarea acestuia, vor conveni asupra unui alt contract de administrare a activelor cu societatea autorizată să îndeplinească această sarcină (denumit în continuare: mandatarul).

(4)  *  Guvernul stabilește prin decret care dintre societățile menționate la subsecțiunea (1) sau (1a) este îndreptățită să îndeplinească sarcina publică cu privire la bunurile imobile sau bunurile menționate la alin. (3) și dacă societatea este sau activ

 1. a)din paragraful (1) a)sarcina de la punctul (în acest caz furnizorul sarcinii „investitorul) sau

(b) sarcina menționată la alineatul (1) litera ( b) (denumită în continuare „întreținătorul”)

provizii.

(4a)  *  Persoana care exercită drepturi de proprietate asupra imobilului sau elementului de proprietate menționat la alineatul (3) încheie contractul de administrare a activelor cu mandatarul în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(4b)  *  Ministrul responsabil de încheierea contractului de administrare a activelor și de valabilitatea și valabilitatea tranzacției juridice conform naturii protecției va solicita acordul și aprobarea prealabilă a acestuia. Va face declarație în termen de 15 zile. În cazul nerespectării termenului, consimțământul și aprobarea prealabilă se consideră că au fost date în a 16-a zi de la primirea cererii.

(5)  *  Existența mandatarului și a altor drepturi înregistrate în cartea funciară înainte de încheierea contractului de fiducie nu va fi afectată de dreptul mandatarului prevăzut la alin.3, dar conținutul drepturilor celuilalt mandatar va fi revizuit în termen de 45. zile de la intrarea în vigoare.se modifică pentru a-l aduce în conformitate cu dreptul la încredere în temeiul alineatului (3).

(6)  *  Obligațiile și responsabilitățile celorlalte organizații și organisme existente pe imobilul specificat în decret la momentul încheierii contractului de administrare a activelor, sarcinile de protecție împotriva inundațiilor) rămân neschimbate.

(7)  *  Raporturile juridice existente la momentul încheierii contractului de administrare a activelor, în special cele referitoare la exploatarea, punerea în funcțiune, afacerile, utilizarea serviciilor, garanția și proprietatea intelectuală, inclusiv proiectarea formală, planurile (proiectarea) ale bunuri imobile Mandatarul înregistrat va fi înlocuit de fiduciar în calitate de succesor general și comun în ceea ce privește imobilul aflat în administrarea directă a fiduciarului înregistrat și în administrarea directă a fiduciarului înregistrat. Modificarea mandatarului imobilului conform Regulamentului nu afectează obligația de a menține proiecte susținute deja de Uniunea Europeană.

(8)  *  La încheierea unui contract de administrare a proprietății, cerințele de fezabilitate pentru dimensiunea minimă a unei suprafețe ca imobil separat cuprinse în planul de urbanism, reglementările locale de construcție sau planul de reglementare nu se aplică pe perioada dezvoltării părți imobiliare independente specificate în decret.

 1. Implementarea investițiilor în turism

 

 • 5.(1) Mandatarul face investiţii de dezvoltare turistică asupra proprietăţii aflate în administrarea sa.

(2) Investiția prevăzută la paragraful 1 se face de către mandatar în numele și în beneficiul statului. Investiția se califică drept o dezvoltare de interes public.

 • 6.(1) În perioada de existenţă a dreptului de mandatar al mandatarului, o clădire nouă construită de mandatar şi pe o proprietate deţinută în proporţie de 100% de stat şi împărţind soarta juridică a terenului va deveni proprietatea în proporţie de 100% de către administrator. stat.

(2) La finalizarea investițiilor finalizate, investițiile finalizate se înscriu în registrul Societății Naționale Maghiare de Administrare a Activelor cu răspundere limitată pe baza dezvăluirii datelor administratorului de active.

(3) În vigoarea prezentei legi, construcțiile noi create după finalizarea investițiilor se transferă în patrimoniul mandatarului cu titlu gratuit ca structuri necesare îndeplinirii sarcinilor publice până la aceeași dată cu încetarea dreptului mandatarului prevăzută la Secțiunea 4 (3). Prevederile prezentei legi se aplică dreptului mandatarului de a administra construcții noi în temeiul prezentei legi, cu condiția ca contractul de fiducie pentru construcții noi să fie încheiat odată cu înregistrarea conform subsecțiunii (2).

(3a)  *  În legătură cu investiția, renovarea, crearea sau achiziționarea unui nou bun de către mandatar, părțile nu sunt obligate să se ramburseze reciproc. Mandatarul își îndeplinește obligațiile de înregistrare aferente creșterii bunurilor statului prin îndeplinirea obligației de a furniza informații în registrul guvernamental privind gestionarea bunurilor statului în registrul bunurilor ținut de practician, fără contabilitate separată cu titularul dreptului.

(3b)  *  Administratorul de active – anularea Regulilor, ținând cont – are dreptul de a proceda la efectuarea lucrărilor asociate cu dezmembrarea și îndepărtarea deșeurilor din activele în gestionarea activelor selejtezéséből, pentru amplasarea locurilor de colectare a deșeurilor, și să încheie un mandat de vânzare nu sunt considerate ca deșeuri returnarea câștigurilor contractului material cu proprietarul joggyakorlóval. Veniturile din vânzarea materialelor recuperabile se datorează administratorului să utilizeze veniturile din vânzare pentru a păstra, crește sau menține valoarea proprietății aflate în administrarea sa.

(4) Mandatarul trebuie să respecte prevederile Legii CVI din 2007 privind bunurile statului. vor fi scutiți de îndeplinirea obligației de rambursare în temeiul secțiunii 27 (7) din lege în temeiul prezentului act.

(5)  *  Mandatarul are dreptul la prevederile Legii CXCVI din 2011 privind bunurile naționale. Drepturile și obligațiile de proprietate ale proprietarului în conformitate cu secțiunea 11 (8) din lege sunt considerate a fi fost acordate cu privire la bunurile imobiliare deținute de stat în cadrul procedurilor oficiale inițiate de mandatar în scopul desfășurării activităților de construcții.

 • 7Mandatarul, în calitate de constructor (denumit în continuare: constructor), îndeplinește următoarele sarcini, în special în ceea ce privește investițiile specificate la § 5 (1):
 1. a)întocmește sau întocmește integral planurile și studiile necesare implementării dezvoltării imobiliare;

(b) participă la proceduri oficiale și alte proceduri administrative în calitate de client;

(c) obține autorizații de construcție și alte autorizații în nume propriu;

(d) desfășoară proceduri de achiziții publice;

(e) încheie contracte de proiectare, construcție și alte contracte de implementare;

(f) verifică performanțele;

 1. g)asigură efectuarea activităților de inspecție tehnică în construcții;

(h) asigură predarea tehnică;

(i) să recurgă la un facilitator pentru îndeplinirea sarcinilor.

 • 8.(1) Efectuarea activităților de investiții și dezvoltare aferente realizării de investiții în temeiul § 5 alin. (1) asupra imobilului administrat de mandatar, precum și activitățile de achiziții aferente, sunt considerate a fi publice. importanţă din punct de vedere economic naţional.

(2) În procedurile administrative administrative aferente realizării investițiilor prevăzute la alin. (1), inclusiv a procedurilor oficiale referitoare la investițiile de utilitate publică, termenul administrativ este de 15 zile, cu excepția cazului în care prin lege se stabilește un termen mai scurt.

(3) În procedurile administrative administrative în temeiul alin. (2), termenul administrativ pentru procedurile de autoritate administrativă este de 15 zile, care nu poate fi prelungit. În cazul nerespectării termenului, se consideră că a fost dat acordul autorității competente.

(4) Utilitatea publică și furnizorul de servicii energetice vizat de investițiile prevăzute la alin. (1) va face o declarație de fond privind aprobarea planurilor depuse de constructor în termen de 15 zile de la depunerea planurilor. În cazul în care acest termen nu este respectat, declarația se consideră a fi depusă cu conținutul cererii.

(5) O decizie administrativă în primă instanță într-o procedură administrativă în temeiul alineatului (2) este executorie fără a aduce atingere oricărei căi de atac.

(6) În cazul comunicării prin anunţ în materie de autoritate administrativă în temeiul alin. (2), data notificării deciziei este ziua următoare afişării anunţului.

 1. În contextul investițiilor menționate la alineatul (1).

(a) nu este necesar să se obțină avizul asupra planului de arhitectură și inginerie;

 1. b)nu există loc pentru o procedură de notificare a soluționării.

(8) În legătură cu achizițiile și procedurile oficiale necesare realizării investițiilor prevăzute la alin.(1), constructorul poate solicita informații de la orice organ al administrației publice, autoritate, administrație locală, utilități și companie de furnizare a energiei în legătură cu investiția sau propune măsuri. In cazul in care dezvoltatorul contactat de constructor nu este de acord cu propunerea de actiune a constructorului, partea solicitata va comunica constructorului pozitia sa printr-o declaratie motivata detaliata in termen de 15 zile de la primirea propunerii de actiune.

(9) În cazul investiţiilor prevăzute la alin. (1), pentru întocmirea documentaţiei arheologice prealabile se poate folosi o săpătură de probă numai dacă constructorul dispune de terenurile necesare pentru efectuarea acesteia. Declarația constructorului va reglementa disponibilitatea terenurilor.

 1. Investiții în utilități
 • 9.(1) Dezvoltatorul trebuie să contabilizeze modificarea valorii bunurilor direct legate de executarea lucrărilor de racordare, dezvoltare, demolare și înlocuire a utilității publice legate direct de investițiile specificate cu proprietarul și operatorul. a utilitatii. Părțile încheie un acord cu privire la condițiile înțelegerii în termen de 90 de zile de la notificarea prevăzută la alin.

(2) Constructorul va notifica de îndată proprietarul și operatorul utilității publice afectate de investiția menționată la alin.(1) în scris despre care secțiune de utilitate publică urmează să fie demolată, înlocuită sau amenajată pe parcursul investiției (în continuare: lucrări care afectează sectia de utilitate publica).

(3) Constructorul va stabili un termen de cel puțin 30 de zile pentru efectuarea sau finalizarea lucrării care afectează secția de utilitate publică, ținând cont de avizul dat proprietarului de utilitate publică în termen de cel puțin 10 zile, justificat. după împrejurări. Proprietarul rețelei este obligat să execute sau să dispună executarea lucrărilor la tronsonul de utilități în termenul convenit.

(4) În cazul în care proprietarul utilității publice nu intenționează să execute sau a efectuat lucrările la secția de utilități publice în conformitate cu alin. 3 și nu convine altfel cu constructorul, acesta este în drept să execute lucrarea. pe sectia de utilitate publica cu un antreprenor calificat corespunzator.proprietarul utilitatii va tolera si rambursa costurile certificate, justificate ale lucrarilor efectuate sau efectuate in conformitate cu paragraful 5.

(5) În cazul în care proprietarul unei utilități publice întârzie să-și îndeplinească obligația de a efectua sau executa lucrări la o secțiune a unei utilități publice incluse în notificarea conform subsecțiunii (2) sau nu efectuează sau efectuează în alt mod prejudiciul în conformitate cu regulile generale de drept civil .

(6) Constructorul plătește proprietarului utilității publice cheltuielile justificate ale lucrării efectuate de proprietarul de utilitate publică aferente secției de utilitate publică. În cazul în care lucrările care afectează secția de utilitate publică au fost efectuate în depășire față de măsura absolut necesară din punct de vedere tehnic, proprietarul utilității publice este obligat să ramburseze sau să suporte costul proporțional al lucrărilor care depășește măsura absolut necesară din punct de vedere tehnic. După finalizarea cu succes a procedurii de predare tehnică, utilitatea publică înființată de constructor va fi trecută în proprietatea proprietarului de utilitate publică în temeiul alin. (1) și operatorului de utilitate publică gratuit în temeiul prezentei legi. , gratuit la valoarea contabila inregistrata de constructor.se va opera.

(7) Proprietarul unei utilități publice nu este obligat să plătească o taxă pentru majorarea activelor în legătură cu înlocuirea sau dezvoltarea unei utilități publice.

II/A. CAPITOLUL  * 

Furnizarea datelor  * 

6/A.  *  Centrul National de Informare Turistica

9/A. §  *  Funcționează un sistem informatic (denumit în continuare Centrul Național de Informare Turistică), al cărui operator este desemnat prin hotărâre a Guvernului, pentru a facilita obligațiile administrative ale furnizorului de servicii de cazare, operatorului activității de catering și operator al obiectivului turistic și să asiste la realizarea statisticilor oficiale.

9/B. §  *  (1)  *  Centrul Naţional de Informare Turistică

 1. a)colectate în conformitate cu procedura de furnizare a datelor specificată în decretul guvernamental emis pentru punerea în aplicare a prezentei legi (denumită în continuare: Vhr.) și

(b) CLV 2016 privind statisticile oficiale. În conformitate cu Secțiunea 26 (2) din Legea Vhr., software-ul de catering al furnizorului de servicii de cazare, precum și o atracție turistică operat prin conținut de date transmise către software-ul de gestionare a biletelor folosind, și b) prin neacoperit prin puncte, afaceri de ospitalitate ca definite în Vhr. a fost condusă de software-ul gazdă, precum și atracția turistică condusă de software-ul de gestionare a biletelor care folosește conține datele transmise.

(2) Operatorul Centrului Naţional de Informare Turistică publică pe pagina de internet a Centrului Naţional de Informare Turistică un prospect cu privire la sfera datelor prevăzute la alin. (1).

9/C. §  *  (1)  *  Furnizorul de servicii de cazare, operatorul afacerii de catering și operatorul obiectivului turistic se înregistrează electronic la Centrul Național de Informare Turistică în termen de 5 zile de la începerea activității.

(2)  *  Înregistrarea, modificarea sau anularea prestatorului de servicii de cazare, operatorului magazinului de catering, operatorului obiectivului turistic, precum și identificarea și verificarea dreptului de reprezentare a persoanei care acționează în numele acesteia, cu aplicarea corespunzătoare a regulilor de identificare electronică și a altor servicii reglementate și de administrare electronică centrală specificate în Vhr. (denumită în continuare: SZEÜSZ), în modul specificat în Vhr.

(2a)  *  Agenția Maghiară de Turism Ltd. are dreptul de a utiliza SZEÜSZ-urile menționate la alineatul (2) în legătură cu operarea sistemelor de turism operate de aceasta.

(3)  *  Operatorul Centrului Național de Informare Turistică identifică, în cadrul proceselor prevăzute la alin. (2), furnizorul de cazare și reprezentantul acestuia, operatorul și reprezentantul întreprinderii de catering și operatorul și reprezentantul turistului. atractia, procesul de identificare si dreptul de reprezentare.in scopul necesar controlului datelor cu caracter personal ale furnizorului de servicii de cazare, operatorului magazinului de catering sau operatorului obiectivului turistic in conformitate cu Legea privind inregistrarea Date personale și adresa cetățenilor (denumite în continuare: date personale naturale).

(4) Operatorul Centrului Național de Informare Turistică este în drept să gestioneze numele, datele de contact și numărul fiscal al furnizorului de servicii de cazare până la finalizarea activităților sale de servicii de cazare.

(4a)  *  Operatorul Centrului Național de Informare Turistică va gestiona numele, datele de contact și numărul fiscal al operatorului de catering până la încetarea activității de catering a afacerii de catering.

(4b)  *  Operatorul Centrului Național de Informare Turistică va gestiona numele, datele de contact și numărul de taxe ale operatorului obiectivului turistic până la finalizarea activităților operatorului obiectivului turistic aferente obiectivului turistic.

(5)  *  Operatorul Centrului Național de Informare Turistică verifică datele furnizorului de servicii de cazare, operatorului afacerii de catering și operatorului obiectivului turistic, precum și dreptul de reprezentare al persoanei care acționează în numele acestuia prin SZEÜSZ indicat în Vhr. Puteți solicita gratuit de la organul fiscal și vamal de stat numele și numărul fiscal al furnizorului de servicii, al operatorului magazinului de catering sau al operatorului obiectivului turistic.

5a.  *  În cazul în care datele furnizorului de servicii de cazare, operatorului magazinului de catering sau operatorului obiectivului turistic, precum și dreptul de reprezentare al persoanei care acționează în numele acestuia nu pot fi verificate în SZEÜSZ și impozitul de stat și evidența vamală conform paragrafului 5, Operatorul Centrului Național de Informare Turistică are dreptul de a solicita documentele necesare inspecției.

(6) Normele detaliate de înscriere în Centrul Național de Informare Turistică și de furnizare a datelor sunt prevăzute în Vhr. inclus.

(7)  * În  ceea ce privește administrația locală (districtul din Budapesta) și zona administrată direct de administrația locală a capitalei, administrația locală a capitalei este guvernată de Legea CLXIV din 2005 privind comerțul. Actul 6/D. § (3) din Decret, informează operatorul Centrului Naţional de Informare Turistică în termen de 5 zile de la promulgarea decretului în forma şi cu conţinutul datelor publicate pe site-ul său oficial.

9/D. §  *  (1) Centrul Naţional de Informare Turistică va implementa prevederile 9/B. § (1) b) – în conformitate cu Legea privind statistica oficială – în scopuri statistice într-o manieră adecvată identificării individuale, în mod gratuit, către Oficiul Central de Statistică (în continuare: OSC) prin intermediul sistemului electronic operat în acest scop de către OSC-ul.

(2) Operatorul Centrului Național de Informare Turistică încheie un acord de cooperare cu OSC în scopul transmiterii datelor conform alin. (1).

9/E. §  *  (1) Au dreptul de acces la datele Centrului Naţional de Informare Turistică furnizate de furnizorul de cazare:

 1. a)Agenția Maghiară de Turism Ltd.,
 2. b)administrația locală,

(c) autoritatea fiscală publică și

 1. d)

 

(2) Au dreptul de acces la datele Centrului Național de Informare Turistică furnizate de operatorul activității de alimentație publică:

 1. a)Agenția Maghiară de Turism Ltd.,
 2. b)organul fiscal de stat,

(c) autoritatea locală și

 1. d)

(3) Au dreptul de acces la datele furnizate de operatorul obiectivului turistic Centrului Naţional de Informare Turistică:

 1. a)Agenția Maghiară de Turism Ltd.,

(b) autoritatea fiscală publică și

 1. c)

9/F. §  *  Transmiterea datelor către Centrul Național de Date Turistice în conformitate cu prezentul capitol și primirea datelor de la Centrul Național de Date Turistice sunt gratuite.

9/G. §  *  (1) Operatorul întreprinderii de catering trebuie să utilizeze software de catering în conformitate cu specificațiile tehnice specificate în Hotărârea Guvernului, care sunt adecvate pentru aplicarea art. 9/B. § (1) către Centrul Naţional de Informare Turistică.

(2) Agenția Maghiară de Turism Zrt. Furnizează software-ul în conformitate cu alin.(1) gratuit.

(3) Operatorul unei obiective turistice trebuie să utilizeze software de gestionare a biletelor în conformitate cu specificațiile tehnice specificate în Hotărârea Guvernului, care este adecvat pentru a respecta prevederile art. 9/B. § (1) către Centrul Naţional de Informare Turistică.

(4) Agenția Maghiară de Turism Zrt. Furnizează software-ul în conformitate cu alin. (3) gratuit.

6/B.  *  Informații privind înregistrarea utilizatorilor serviciului de cazare

9/H. §  *  (1) În vederea protejării drepturilor, securității și proprietății persoanei vizate și a altora, precum și pentru verificarea respectării prevederilor privind rezidența resortisanților țărilor terțe și a persoanelor cu drept de liberă circulație și ședere, Guvernul asupra stocării furnizate de furnizorul de găzduire desemnat în decretul acestuia

(a) numele și prenumele persoanei care primește serviciul de cazare, numele și prenumele locului nașterii, locul și ora nașterii, sexul, naționalitatea și numele și prenumele mamei;  * 

(b) identitatea documentului de identitate sau de călătorie al persoanei care utilizează cazarea, numărul vizei sau al permisului de ședere al resortisantului țării terțe, data și locul intrării și  * 

(c) adresa serviciului de cazare, datele de începere și preconizate ale utilizării unității de cazare și data reală de încheiere.

(2) Utilizatorul serviciului de cazare trebuie să prezinte furnizorului de cazare documentul prevăzut la alin.1 lit. b) în scopul înregistrării datelor. În cazul în care documentul nu este prezentat, furnizorul de cazare va refuza serviciul de cazare. Informațiile care nu sunt conținute în documentul menționat la alineatul (1) litera ( b) nu trebuie să fie înregistrate .  * 

(3) Furnizorul de cazare prelucrează datele utilizatorului serviciului de cazare menționat la alineatul (1 ) literele ( a) și (b) în scopul specificat la alineatul (1) până în ultima zi a primului an de la data la care a luat cunoștință de aceasta.

(4) Activitatea furnizorului de găzduire – în calitate de procesator de date al furnizorului de cazare – numai pentru stocarea datelor în forma criptată prin procedura de criptare prevăzută în Hotărârea Guvernului și pentru datele – către persoana sau organismul împuternicit. prin lege prin furnizorul de cazare și furnizorul de cazare – asigură accesul. Furnizorul de stocare nu poate accesa datele stocate pe stocare.

(5) Poliția efectuează aplicarea legii, prevenirea criminalității și protecția ordinii publice, siguranța publică, ordinea frontierei de stat, drepturile, securitatea și proprietatea persoanei în cauză și a altora, precum și desfășurarea procedurii de percheziție. .

 1. a)caută datele stocate de furnizorul de găzduire prin intermediul unui dispozitiv informatic și, în urma căutării, află informațiile la care furnizor de cazare persoana respectivă conform criteriilor de căutare specificate de acesta este utilizator și
 2. b)– cu indicarea scopului solicitării datelor – poate solicita transmiterea datelor prelucrate de către furnizorul de cazare, care vor fi furnizate gratuit de către furnizorul de cazare.

9/I. §  *  (1)  *  Furnizorul de servicii de cazare trebuie să utilizeze software de management al cazării care respectă reglementările tehnice specificate în Hotărârea Guvernului, care este adecvat pentru:

 1. a)a 9/B. § (1) către Centrul Naţional de Informare Turistică şi
 2. b)un 9/H. § (1) la locul de depozitare

redirecţiona.

(2)  *  Agenția Maghiară de Turism Zrt. Furnizează gratuit software-ul menționat la alin.(1) unui furnizor de servicii de cazare care utilizează ca cazare maximum opt camere cu șaisprezece paturi.

(3) Furnizorul de servicii de cazare poate efectua și gestionarea electronică a cărții de oaspeți în conformitate cu Legea privind intrarea și rezidența resortisanților țărilor terțe și registrul administrației locale de stabilire a taxei turistice prin utilizarea programului de gestionare a cazării.

III. CAPITOL

DISPOZIȚII FINALE

 1. Dispoziții de autorizare
 • 10Guvernul este autorizat să a
 1. a)denumirea, întinderea geografică și clasificarea zonelor turistice, 
 2. b)dintre zonele turistice, zonele prioritare pentru dezvoltarea turismului, 
 3. c)locațiile de realizare a investițiilor publice prioritare în turism, cu indicarea numărului topografic al proprietăților implicate în investiție, 
 4. d) regulile detaliate pentru îndeplinirea sarcinilor în conformitate cu secțiunea 3 (5), bunurile imobile și activele în conformitate cu secțiunea 4 (3) și investitorul sau întreținătorul autorizat să încheie un contract de administrare a activelor cu privire la avere sau bunuri specificate în acestea,  * 
 5. e) reguli detaliate de comunicare între software-ul de gestionare a cazării care va fi utilizat de furnizorul de cazare și Centrul Național de Informare Turistică,  * 
 6. f) 9/B al Centrului Naţional de Informare Turistică. § (1) a) și b) , regulile detaliate privind înregistrarea și obligația de a furniza date, SZEÜSZ utilizate de operator și furnizorul de servicii de cazare, operatorul activității de catering și operatorul obiectivului turistic. ,
 7. g) operatorul Centrului Național de Informare Turistică și datele conform § 12,  * 
 8. h) 9 / H. § (4), precum și regulile detaliate pentru conectarea și prelucrarea datelor la furnizorul de stocare și pentru funcționarea și criptarea stocării.
 9. i) reguli detaliate de comunicare între software-ul de catering care va fi utilizat de operatorul de catering și Centrul Național de Informare Turistică,
 10. j) reguli detaliate de comunicare între software-ul de gestionare a biletelor pe care îl utilizează operatorul obiectivului turistic și Centrul Național de Informare Turistică,
 11. k) Gama de magazine de catering și obiective turistice necesare furnizării datelor la Centrul Național de Informare Turistică;
 12. l) operatorul unei atractii turistice este un organism indreptatit sa controleze obligatiile aferente Centrului National de Informare Turistica;
 13. m) aşezări de importanţă turistică

Regulament.

 1. Intrare în vigoare
 • 11Prezenta lege va intra în vigoare în a 15-a zi de la promulgarea sa.
 1.  Dispoziții tranzitorii
 • 12. (1) Furnizorul de cazare trebuie să respecte articolul 9/B. § (1) a) de la 1 mai 2019 § (2), operatorul Centrului Naţional de Informare Turistică îl poate furniza în mod voluntar cu acordul operatorului. Furnizorul de cazare este situat la adresa 9/B. § (1) a) de la data precizată în Hotărârea Guvernului.

(2)  *  A 9 / C. § (1) se aplică furnizorilor de cazare care încep serviciile de cazare după 1 iulie 2019 în legătură cu furnizorii de cazare.

(3) Furnizorul de servicii de cazare care operează deja la data specificată în HG 9/C. § (2) în termenul prevăzut în Hotărârea Guvernului.

(4) Până la data precizată de Guvern în decret, furnizorul de cazare va respecta art. 9/B. § (1) b) se îndeplinește prin sistemul electronic de colectare a datelor operat de OSC în cadrul Programului național de colectare a datelor statistice.

(5)  *  Furnizorul de cazare este situat la 9/H. §, este obligat sa demareze procesul de conectare la gazduirea furnizata de furnizorul de gazduire incepand cu data de 1 ianuarie 2021.

(6)  *  Furnizorul de cazare este situat la 9/H. § (1) din 1 septembrie 2021.

(7)  *  În cazul neaderarii conform alin. (5), autoritatea comercială se va conforma, după 1 septembrie 2021, cu anexa CLXIV. Actul 6/D. § se va aplica.

12/A. §  *  (1) Operatorul afacerii de catering este obligat să înceapă înregistrarea la Centrul Național de Informare Turistică la data de 1 noiembrie 2021 și este obligat să furnizeze și să transmită datele de la 1 iulie 2022.

(2) A 9/C. § (1) se aplică operatorului de catering prestatorilor de servicii care încep activitatea de catering la sau după 1 noiembrie 2021.

12/B. §  *  (1) Operatorul obiectivului turistic este obligat să înceapă înregistrarea la Centrul Naţional de Informare Turistică la data de 1 noiembrie 2021, şi este obligat să furnizeze şi să transmită datele de la 1 iulie 2022.

(2) A 9/C. § (1) se aplică operatorului atracției turistice în privința operatorului atracției turistice la data de 1 noiembrie 2021 și furnizorilor de servicii începând cu această dată.

 1.  Respectarea legislației Uniunii Europene
 • 13 Prezentul act stabilește dispozițiile necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei Consiliului 95/57/CE.

  I

 

Util:

More in:Legislatie